Týden dialogů s výtvarným uměním v Brně

08. > 14. 03. 2010

Výtvarné umění už mnohokrát v minulosti vyslovilo závažné otázky a otevřelo cesty ke kulturním i společenským proměnám. Ne vždy ale dokáží současníci výtvarná díla své doby dostatečně pozorně vnímat. Mnohdy nebývá snadné porozumět tomu, co svými obrazy či sochami a instalacemi umělci sdělují. Je třeba k obrazům přijít. Týden výtvarné kultury je akcí, jejímž cílem je upozornit na mimořádně rozsáhlou a hodnotnou nabídku výtvarného života v Brně. Muzea, galerie a další instituce se z podnětu katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity spojily a během Týdne výtvarné kultury nabízejí diskuse, přednášky i další doprovodné programy. Je to jedinečná příležitost vyslechnout odborné komentáře, diskutovat před obrazy nebo se setkat s vystavujícím umělcem a zažít zajímavý doprovodný program, třeba i se zábavnými a tvůrčími prvky. Týden výtvarné kultury je zároveň i připomenutím odkazu Igora Zhoře, významného popularizátora současného uměni (9. 3. 1925 – 28. 11. 1997).

Záštitu převzal 1. náměstek primátora Statutárního města Brna Daniel Rychnovský.

Za organizační tým se na vaši návštěvu těší
Radek Horáček
[ Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně ]

Koordinátor: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU

Spolupořadatelé: Dům umění města BrnaDům pánů z Kunštátu, Moravská galerie v Brně

Akce byla finančně podpořena grantovým projektem MUNI/A/1033/2009.

Stažení programu Týdne výtvarné kultury 2010

PDF – 1,2 MB